Thiết kế, chế tạo và bảo dưỡng các loại dụng cụ đo: Dụng cụ đo giới hạn ren, Dụng cụ đo ren ống dùng cho ống, Dụng cụ đo vòngchính, Dụng cụ đo giới hạn, Nắp đo, Dụng cụ đo nửa tròn và dụng cụ đo trục, Dụng cụ đo với chất liệu sứ v.v...

Hỗ trợ người sử dụng Giới thiệu sản phẩm Giới thiệu công ty Giới thiệu nhà máy Máy quét chuẩn IAC Đại lý bán hàng
www.sokuhansha.co.jp
Công ty Sokuhansha
chinese 中文
korean Korean
Japanese 日本語
Là nơi tiên phong tại Nhật Bản đưa vào sử dụng máy quét chuẩn IAC.
 
Với tư cách là nhà sản xuất dụng cụ đo chuyên nghiệp, công ty Sokuhansha xin gửi đến toàn thế giới một tiêu chuẩn: đó là tiêu chuẩn luôn xứng đáng nhận được sự tin cậy từ khách hàng. Công ty là nhà sản xuất đã nhận được chứng chỉ tiêu chuẩn chất lượng quốc tế ISO9001 và công ty cũng luôn nghĩ rằng đó là điều cần thiết để quản lý các tiêu chuẩn một cách nghiêm ngặt.
Thông qua việc thiết kế, chế tạo và bảo dưỡng các loại dụng cụ đo:
・Dụng cụ đo giới hạn ren
・Dụng cụ đo ống dùng cho ống
・Dụng cụ  đo chính
・Dụng cụ đo giới hạn
・Nắp đo
・Dụng cụ đo nửa tròn/Dụng cụ đo trục
・Dụng cụ đo với chất liệu sứ v.v…
công ty đã đóng góp vào sự phát triển của tất cả các ngành công nghiệp, đặc biệt là công nghiệp máy móc với nền tảng là công nghệ gia công chính xác ưu việt.
 
Copyright(C)2008- SOKUHANSHA .CO.,LTD All Rights Reserrved.